Decyzją x. Mariusza Ziemka dotychczasowa strona Rzymskokatolickiej Parafii pw. Świętej Barbary w Buczu została uznana jako moja osobista (mimo, że taka nigdy nie była), zatem z dniem 27 sierpnia 2019 kończy swoje funkcjonowanie. Dziękuję wszystkim, którzy przez ponad osiem lat jej działania zaglądali tutaj i zasięgali informacji o parafii, jak i tym, co się w niej dzieje. Cieszę się, że przez te wszystkie lata mogłem choć tyle zrobić Ad maiorem Dei gloriam, a jednocześnie sporo smutku i żalu powoduje to, że w taki sposób się to kończy…

Jakub Górny