Bierzmowanie

Jesteś tutaj: Strona główna 9 Sakramenty 9 Bierzmowanie

Bierzmowanie

“Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.”

Sakrament bierzmowania uzupełnia łaskę Chrztu Świętego. W tym sakramencie otrzymujemy Ducha Świętego, który umacnia nas w wierze i miłości. Przez sakrament bierzmowania Jezus Chrystus udziela nam szczególnej mocy Ducha Świętego i zobowiązuje nas do większej odpowiedzialności za Kościół. Duch Święty w sakramencie bierzmowania umacnia naszą wiarę, abyśmy umieli o niej świadczyć wobec innych. Obdarza nas pełnią swoich darów, dzięki którym stajemy się posłuszni Bożym natchnieniom.

Bierzmowanie wraz z Chrztem i Eucharystią należy do “sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Przez ten sakrament ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem. Otrzymują moc Ducha Świętego, by w ten sposób jako prawdziwi świadkowie Chrystusa szerzyli wiarę słowem i uczynkiem oraz bronili jej.

Mówimy, że bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, “z wody i Ducha”. Czy na tym polega odrębność bierzmowania od chrztu? Udzielanie Ducha Świętego przez umacniające nałożenie ręki i namaszczenie krzyżmem (oliwa zmieszana z balsamem) czoła bierzmowanego wydobywa z przemiany, jaka dokonała się w indywidualnym życiu człowieka przez chrzest, charyzmatycznowspólnotową aktywność chrześcijanina w wymiarze publicznym, społecznym. Bierzmowany (dorosły “dojrzałością Chrystusową”) zostaje w pełni zaangażowany przez Chrystusa i Kościół, staje się świadomym apostołem Chrystusa , głosicielem Ewangelii i w świecie: w swym zawodzie i w polityce, w rodzinie i w społeczeństwie, na ulicy i w kościele.

Kościół jako wspólnota potrzebuje koniecznie sakramentu bierzmowania, gdyż dojrzałe spełnienie jego zbawczej misji możliwe jest tylko na drodze osiągnięcia dojrzałości wspólnotowej przez jego członków.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia sakramentu Bierzmowania:

  • Metryka chrztu.
  • Uczestnictwo w katechezie i Mszy św.
  • Systematyczne życie sakramentalne.
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji.