Szkoła biblijna

Jesteś tutaj: Strona główna 9 Wspólnoty 9 Szkoła biblijna

Szkoła biblijna

Wiara rodzi się ze słuchania, ze słuchania Słowa Chrystusa. Te znane słowa apostoła Pawła z Listu do Rzymian (10,17) uprzytamniają nam, jak aktualna i  nagląca staje się potrzeba poznawania i medytowania Bożego Słowa. Przylgnięcie do Słowa Życia, dynamiczna więź z Nim może być miernikiem stanu naszej duszy, naszej wiary.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do twórczej przygody z Bożym Słowem, pamiętając o wezwaniu Papieża Benedykta XVI: budować życie na Chrystusie, z  radością przyjmując Jego słowo i wcielając w życie Jego nauczanie: oto… program! Jest rzeczą naglącą, aby powstało nowe pokolenie apostołów, zakorzenionych w  Słowie Chrystusa, zdolnych odpowiedzieć na wyzwanie naszych czasów i gotowych szerzyć wszędzie Ewangelię

Spotkania Szkoły Biblijnej odbywają się 1 – 2 razy w miesiącu w środę po mszy św. Należy mieć ze sobą Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.